Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sjukforsakring ar forsakring som tacker hela eller en del av risken for en person som uppbar sjukvardskostnader och sprider risken for ett stort antal personer. Genom att uppskatta den totala risken for halso- och sjukvardskostnader over riskpoolen kan en forsakringsgivare utveckla en rutinmassig finansiell struktur, sasom en manatlig premie eller loneskatt, for att ge pengarna till att betala for de halsovardsformaner som anges i forsakringen avtal. Fordelen ar administrerad av en central organisation som en statlig myndighet, privat foretag eller en ideell enhet. Enligt Health Insurance Association of America ar sjukforsakringen definierad som “tackning som ger utbetalning av formaner till foljd av sjukdom eller skada. Det inkluderar forsakring for forluster fran olycka, sjukvardskostnader, funktionshinder eller oavsiktlig dodsfall och nedbrytning” (S. 225). En sjukforsakring ar ett avtal mellan en forsakringsgivare (t.ex. ett forsakringsbolag eller en regering) och en individ eller hans / hennes sponsor (t ex en arbetsgivare eller en samhallsorganisation). Kontraktet kan fornyas (t.ex. arligen, manadsvis) eller livslangt vid privat forsakring, eller vara obligatorisk for alla medborgare vid nationella planer. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Typen och mangden sjukvardskostnader som kommer att tackas av sjukforsakringsleverantoren anges skriftligt, i ett medlemsavtal eller “Hanvisar till dack” -hafte for privat forsakring eller i en nationell halsopolitik for offentlig forsakring. En sjukforsakring ar (USA-specifik) som tillhandahalls av en arbetsgivare-sponsrad sjalvfinansierad ERISA-plan. Foretaget annonserar generellt att de har ett av de stora forsakringsbolagen. Men i ett ERISA-fall, forsakringsbolaget “engagerar sig inte i forsakringslagen”, administrerar de bara det. Darfor ar ERISA-planerna inte foremal for statlig lagstiftning. ERISA-planerna regleras av federal lagstiftning inom ramen for det amerikanska arbetsdepartementet (USDOL). De specifika fordelarna eller tackningsuppgifterna finns i Sammanfattning Planbeskrivning (SPD). En overklagande maste ga igenom forsakringsbolaget, sedan till arbetsgivarens planforvaltare. Om det fortfarande behovs, kan forvaltningsbeslutet tas till USDOL for att granska ERISA-efterlevnaden och sedan lagga fram en rattegang i federal domstol. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah