Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC madhyalo 1996 planet oyasis lo pracuryam pondindi, varcyuval saitlu asankhyaka par klik cellin candi (pipisi) prayojanalu andin ce domain lo oka pracuranakarta yokka unikini vari saitlu saitlu klik (PPC) cellin candi paricayam cesina margadarsakulu okati. A dasa tana AdWords to Google taruvata emi marindi.

Bayar Pay Per Klik Click PPC Indonesiyalo matrame, yadsenskamp, PPC blagar mariyu blagarbersut mariyu itarulato kudina klik (pipisi) ku aneka saitlu unnayi. Polcinapudu mudu saitlu apai AdsenseCamp PPCBlogger mariyu mudava BloggerBersatu kante adhika kamisan andistayi kani kuda prakatana avi cellubatu ayye adharita vyavastha prastuta klik oke prayojanalu andistayi.

Bayar Pay Per Klik Click PPC AdsenseCamp yogyakartalo unna CV JogjaCamp sanstha yokka vyapara vibhagallo oka yadsens indonesiya vebsait. AdsenseCamp aphisu neruga vastunna dvara anlain (YM, imeyil, SMS, mariyu phon) leda aphlain sarv mudu kastamar maddatu un cadam dvara seva drsti pedutundi. AdsenseCamp miru prakatanadarulaku prakatana sthananlo mi veb sait lo spes andin cadam dvara adanapu adayam sampadin cadaniki avakasam andistundi oka vebsait. AdsenseCamp AdsenseCamp lo netvark kaligi unna vebsait yajamanulaku pracaram ceyabade prakatanalanu protsahin cataniki sid’dhanga unna prakatanadarulaku avakasanni andistundi.

Bayar Pay Per Klik Click PPC PPCBlogger prapan cavyaptanga pracaram oka netvark sarvisu provaidar sevalu, utpattulu PPCBlogger cesaru pramosan sadhananga intarnet sayanto pracuranakarta/ prakatanalu pablisars (pracuranakartalu) to prakatanadarudu (prakatanadaru) anusandhanamu cesukogaligina per klik (PPC) cellin candi prakatanalu undi mariyu prati sabhyuni yokka vyapara abhivrd’dhi mariyu mi veb sait leda miru kaligi unna blag nundi rabadi sampadin cadaniki kuda oka sadhananga undi.

Blagarbersuta anedi mi veb/ blag nundi ucita kredit pondadam.